DELL PARTNER  HAL3000 HALSHOP (POČÍTAČE, NOTEBOOKY, SERVERY) ESET PARTNER - KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ ADOBE PARTNER

SPRÁVA SÍTÍ

Rozhodující je rychlost reakce v případě závady

Externí správa sítě je zajišťována naším pracovníkem, administrátorem, který dojíždí pravidelně podle smluveného harmonogramu navštěv k zákazníkovi, kde řeší aktuální problémy a provádí pravidelné servisní úkony. V případě potřeby jsme schopni začít řešit problém řádově do desítek minut od nahlášení.

Smluvně ošetřený vztah

Pro externí správu sítě obvykle podepisujeme se zákazníkem smlouvu o této činnosti. Smlouva vyjmenovává a definuje naši činnost ve Vaší firmě, zavazuje nás k mlčenlivosti a nezneužití dat, nastavuje reakční doby, tedy čas, za jaký vyřešíme problém po jeho nahlášení a samozřejmě i sankci, pokud nesplníme naše povinnosti.

Audit a administrativní servis Vašeho hardware a software vybavení

Firmy, které s námi v současnosti spolupracují, využívají možnost kontaktovat nás okamžitě v případě problému telefonicky, přes Internet, kdy se jim ve většině případů dostáva pomoci ihned. Zároveň provádíme řešení problémů pomocí vzdálené správy. Náš zákazník získává i softwarový a hardwarový audit pro jeho další potřeby a poradenství v oboru bezpečnosti jeho firmy na Internetu a ochrany dat.

Na externí správě ušetříte

Náklady na externí správu sítě obvykle odvozujeme od počtu spravovaných stanic a serverů, dohodnutém počtu návštěv atd. U menších společností s jedním serverem a deseti stanicemi se obvykle cena pohybuje v řádech tisíců korun měsíčně. Z tohoto hlediska je dle našich zkušeností pro velkou většinu firem finančně výhodné najmout si externího správce sítě proti ve srovnání s výdaji na vlastního zaměstnance.

Cílem je komplexní řešení - klient má jednoho IT partnera

Díky našim zkušenostem s bezpečnostími prvky v síti (jsme certifikovaným partnerem společnosti Airlive a podílíme se i na školeních jejich produktů v ČR) a v oblasti pohodlného (a zde zdůrazňujeme slovo pohodlné, neboť praxe ukazuje, že uživatel, i přesto, že má dostupné mnohé nástroje na zálohování, nevyužívá obvykle žádné) zálohování dat, o které se stará pouze samotný počítač bez nutnosti aktivity uživatele, Vám takto můžeme nabídnout komplexní řešení IT správy firmy. A pokud vše spojíte i s WWW prezentací pomocí našich systému (infosystém ISway), nebo běžné prezentace, zjistíte, že již nemusíte složitě shánět spoustu různých a různě se střídajích subdodavatelů jednotlivých činností.